Totes les activitats estan orientades a una formació permanent per assolir una millora de qualitat de vida i per un desenvolupament personal, cultural i social oferint divulgació basada en: diversitat, qualitat, innovació, participació i amistat.
Sis eixos conformen les nostres activitats: Conferències, Tallers, Seminaris, Tertúlies, Noves Tecnologies i Visites i viatges d’extensió cultural dins el període d’octubre a juny i oberts a qualsevol oportunitat que es presenti per incorporar alguna activitat fora de programa. Activitats programades molt variades.

Les matèries giren entorn de temes d’humanitats (Història, Música, Art, Cinema, Literatura, Dret) i Ciències aplicades (Economia, Empresa, Geologia, Medicina, Astronomia…). Les visites culturals es procura tinguin alguna relació amb alguna de les conferències presentades durant el curs.

Cada trimestre de curs, els associats reben la programació corresponent de cada un.

Les presentacions es reparteixen entre l’ANC (Arxiu Nacional de Catalunya), el Trade Center i el Teatre Auditori en determinats actes com la cloenda de fi de curs o oportunitats molt concretes que generalment són actes oberts a la ciutat.

ACTIVITATS PREVISTES PEL CURS 2020 – 2021

“Obligats per la pandèmia del Coronavirus, durant el curs 2020-21 NOMÉS podran participar de les activitats les PERSONES ASSOCIADES. Si no en sou, us convidem a donar-vos-en d’alta!
La previsió d’activitats d’aquest curs també està condicionada a les restriccions i mesures sanitàries vigents en cada data.”