PROGRAMA D´ACTIVITATS DEL PRIMER TRIMESTRE (2)

En aquesta segona comunicació ens centrem en el programa d’activitats del 1r. Trimestre i en particular parlem de:

1 – T.I.C. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Aquesta matèria sempre representa un repte per a tots, ja que entrar-hi i mantenir-se actualitzat no és senzill, però és molt important que no ens quedem enrere i estiguem el més propers possible al que és pràctica habitualment en el nostre entorn de família (néts especialment) i els amics.

Farem tres cursos sobre tres camps de matèries, que ens ajudaran a resoldre dubtes i millorar la nostra adaptació:

Curs bàsic 28 i 30 Octubre

Mòbil 11 i 13 Novembre

Imatges 25 i 27 Novembre

Professor: Sr. Jurek Podlewski. Llicenciat en Matemàtiques i Informàtica.

Lloc: Seu de l’Aula de 9.30 h a 11 h.

Recordeu que cal inscripció prèvia.

2 – GRUP DE LECTURA

Per valorar l’enfocament que volem donar a aquesta activitat, tindrem una sessió de divulgació i informació a la que hi sou convidats tots els socis interessats.
La sessió serà el dimarts 5 de novembre a les 16.30 h a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), abans de la conferència.

Coordinadora: Sra. Sílvia Valls. Professora de la UB.

Salutacions

Josep Boix
Responsable de Comunicació