Dimecres 11 de Desembre 2019 l’Aula ha fet una sortida al Museu d’història de la Immigració, a Sant Adrià de Besòs.