PRESENTACIÓ

2017-10-05T14:49:02+00:00

PRESENTACIÓ L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, es va crear el Juliol de 2001 i impartí la primera conferència el 4 d’octubre dins el curs 2001/02. Es una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar i disposar dels