PRESENTACIÓ 2017-10-05T14:49:02+00:00

Project Description

PRESENTACIÓ

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, es va crear el Juliol de 2001 i impartí la primera conferència el 4 d’octubre dins el curs 2001/02.
Es una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar i disposar dels seus bens cabals i dels fins que es proposa. L’Associació, per la seva condició d’ “universitària”, està obviament oberta a escoltar i conèixer qualsevol tipus de pensament, filosofía, enfocament religiós, social, econòmic, politic, cultural, ciència pura o aplicada, tecnologia, ecta. que ajudin a enriquir intel.lectualment les persones de més de 55 anys interessades en la cultura i la comunicació social i oberta a tots els nivells socials per construir un futur optimista dins un ambient agradable.

ESTATUTS

Els Estatuts de la nostra Associació estan a la vostre disposició

ESTATUTS ASSOCIACIÓ