QUI SOM 2017-07-20T08:39:34+00:00

Project Description

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, es va crear el Juliol de 2001 i impartí la primera conferència el 4 d’octubre dins el curs 2001/02.

Es una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar i disposar dels seus bens cabals i dels fins que es proposa. L’Associació, per la seva condició d’ “universitària”, està obviament oberta a escoltar i conèixer qualsevol tipus de pensament, filosofía, cultura, ciència, que ajudin a enriquir intel.lectualment les persones.

L’objectiu es fomentar les activitats formatives que permetin poder potenciar a persones de més de 55 anys interessades en la cultura i la comunicació social i oberta a tots els nivells socials per construir un futur optimista dins un ambient agradable.