PRESENTACIÓ

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, es va crear el juliol de 2001 i impartí la primera conferència el 4 d’octubre dins el curs 2001/02.

Es una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar i disposar dels seus bens cabals i dels fins que es proposa. L’Associació, per la seva condició d’universitària, està òbviament oberta a escoltar i conèixer qualsevol tipus de pensament, filosofia, enfocament religiós, social, econòmic o polític, cultura, ciència pura o aplicada, tecnologia, etc. que ajudin a enriquir intel·lectualment les persones de més de 55 anys interessades en la cultura i la comunicació social i oberta a tots els nivells socials per construir un futur optimista dins un ambient agradable.

MISSIÓ

Fort component sociocultural.

OBJECTIUS BÀSICS

  • Estimular l’activitat mental de les persones de més de 55 anys de Sant Cugat del Vallès i el seu entorn.

  • Ajudar a mantenir una societat més sana en Salut i noves vies per un desenvolupament personal.

  • Facilitar una vida emocional equilibrada i plena en una etapa cada vegada més llarga de la vida de les persones.

  • Adquirir o actualitzar nous coneixements que aporten una vida plenament activa i gens ociosa.

  • Contrastar opinions, vivències i noves experiències.

  • Espai on trobar-se amb persones inquietes per la cultura i una bona convivència.

  • Possibilitat d’optar a noves responsabilitats dins o fora de l’entitat.

ASSOCIATS

Fins avui mantenim una mitjana de prop 450 socis. Estem faltats d’una sala alternativa de més cabuda a Sant Cugat a fi de millorar la nostra expansió.

ESTATUTS

Els Estatuts de la nostra Associació estan a la vostra disposició.

Podeu accedir-hi aquí.