Totes les activitats estan orientades a una formació permanent per assolir una millora de qualitat de vida i per un desenvolupament personal, cultural i social oferint divulgació basada en: diversitat, qualitat, innovació, participació i amistat.
Conformen les nostres activitats: Conferències, Tallers d’escriptura, Grups de Lectura, Seminaris, Tertúlies, Noves Tecnologies i Visites i viatges d’extensió cultural dins el període d’octubre a juny i oberts a qualsevol oportunitat que es presenti per incorporar alguna activitat fora de programa. Activitats programades molt variades.

Les matèries giren entorn de temes d’humanitats (Història, Música, Art, Cinema, Literatura, Dret) i Ciències aplicades (Economia, Empresa, Geologia, Medicina, Astronomia…). Les visites culturals es procura tinguin alguna relació amb alguna de les conferències presentades durant el curs.

Cada trimestre de curs, els associats reben la programació corresponent de cada un.

Les diferents activitats es realitzen al Trade Center, Arxiu Nacional de Catalunya, Fundació Cabanas, La Unió Sancugatenca, així com d’altres sales municipals i al Teatre Auditori en determinats actes com la cloenda de fi de curs o oportunitats molt concretes que generalment són actes oberts a la ciutat.

ACTIVITATS PREVISTES PEL CURS 2023-2024