Aquest dimarts 2 Novembre 2021 en la nostra Assemble General Ordinaria va tenir lloc la renovació de la Junta de l’Aula. El nostre President Sr. Llibori Casadellà, havent exaurit les legislatures permeses en els nostres estatuts, va deixar pas al nou President Sr. Pepe Matinero, fins ara membre de la Junta. Va deixar també el seu càrrec per identica motius el Sr Antoni Aguilera. Agraïm l’intensa i desinteressada dedicació a l’Aula durant tots aquests anys i esperem segueixin col.laborant en altres tasques. L’enhorabona també al nou President al qui desitgem molts encerts en aquesta nova responsabilitat.