FEBRER Dijous 18 (CONJUNTA) de 17.30 h a 19.00 h
La conferència que figura al tríptic passarà al 3er trimestre. La sustitueix:
TEMA: L’acció humanitària de la Creu Roja a Catalunya amb l’emergència COVID. Balanç i prespectives
PONENT: Sr. Enric Morist,  Coordinador de la Creu Roja a Catalunya.