Per tots els que no vàreu poder seguir o voleu tornar a visionar el programa nª 12 de: Grans Persones Grans «Activitats Culturals», us adjuntem l’enllaç a Youtube.