17 de febrer 2020 de 17.30 a 19.00 h.
HABLAR SOLOS de l’Andrés Neuman
Coordinadora: Sra. Silvia Valls