Degut a l’escrit rebut des de l’Àmbit de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància de l’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, en el que s’indica que la CONSELLERIA DE SALUT, ha decidit suspendre durant 15 dies totes les activitats on s’hagin de reunir més de 5 persones.
En conseqüència, la Junta Directiva de la nostra Aula ha suspès totes les activitats previstes durant els pròxims 15 dies.
Us anirem informant en la mesura que es rebin noves directrius de l’Ajuntament de Sant Cugat, així com del reinici de les nostres activitats quan s’escaigui.

Salutacions ben cordials.

Llibori Casadellà Antoni Aguilera Montse Palà
President Vicepresident 1r. Vicepresidenta 2ª