INFORMACIÓ SOBRE LA TAULA DE LA GENT GRAN.

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent de Sant Cugat participa activament a la Taula de la Gent Gran del nostre municipi. La Taula està formada per totes les entitats i associacions per a la Gent Gran (Casals, Llars d’Avis, Residències…) i es reuneix mensualment.

Durant el curs passat ,2019-20, una comissió de la Taula, en la qual va participar la nostra Aula, va elaborar el que ha de ser el Reglament del Consell de la Gent Gran. Aquest Reglament està aprovat després d’haver passat tots els tràmits requerits. Esperem que a la tardor es faci la Constitució del Consell i es celebri el primer Consell Municipal per a la Gent Gran de Sant Cugat.

El Consell és un òrgan consultiu, d’assessorament , de diagnòstic i de participació. El volem eficient i eficaç en la captació de les necessitats de la GG del nostre municipi, en l’obertura de nous canals de comunicació entre els organismes i entitats representats en el Consell i l’Ajuntament. Ha de facilitar l’obertura de camps de relació, de contactes i d’activitats, ha de promoure i proposar la creació i/o millora de serveis i ajudes destinades a la gent gran , promoure l’associacionisme i la seva participació a la comunitat, així com la col·laboració entre entitats públiques i privades.

La població de Sant Cugat ,amb una piràmide molt ample en la seva base, està canviant amb més lentitud que la majoria de municipis de Catalunya, però any rere any la base es fa més petita i creix significativament la part alta de la piràmide, evidenciant un envelliment de la població. Això ha de provocar necessàriament una nova planificació, preveure i crear nous serveis i més recursos per donar resposta a l’increment de necessitats.