El Sr. Antoni Aguilera, fins ara President de Creu Roja Catalunya, ha ofert a la Junta de l’Aula conèixer la seva seu central i també les activitats d’aquesta admirada institució.

Hem visitat àmpliament les seves instal·lacions i hem pogut conèixer les seves principals activitats, sempre lligades a la protecció i ajuda a les persones en situació vulnerable per moltes raons com: pobresa, catàstrofes, conflictes, gent gran i també immigrants desvalguts.

Per dur-ho a terme disposen d’un potent equip humà, però sobretot cal destacar l’esforç de mes de 14.000 voluntaris, que junt amb els milers i milers de socis, mostren així la seva generosa solidaritat. La seva presència constant i propera a tot el territori ens dóna a tots una gran seguretat i confiança.