EL SILENCI DELS TELERS a les Colònies Tèxtils de l’Alt Llobregat. Visita guiada per l’historiadora Assumpta Montellà a la Colònia Vidal i la Colònia Viladomiu. (15 Novembre 2017)