Project Description

L’ASSOCIACIÓ

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, es va crear el Juliol de 2001 i impartí la primera conferència el 4 d’octubre dins el curs 2001/02.

Constitució:Entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar i disposar dels seus bens cabals i dels fins que es proposa. L’Associació, per la seva condició d’ «universitària», està obviament oberta a escoltar i conèixer qualsevol tipus de pensament, filosofía, enfocament religiós, social, econòmic o politic, cultura, ciència pura o aplicada, tecnologia, ecta. que ajudin a enriquir intel.lectualment les persones de més de 55 anys interessades en la cultura i la .comunicació social i oberta a tots els nivells socials per construir un futur optimista dins un ambient agradable.

Missió: Fort component sociocultural.

Objectius bàsics:

– Estimular l’activitat mental de les persones de més de 55 anys de Sant Cugat del Vallès i el seu entorn.
– Ajudar a mantenir un societat més sana en Salut i noves vies per un desenvolupament personal.
– Facilitar una vida emocional equilibrada i plena en una etapa cada vegada més llarga de la vida de les persones.
– Adquirir o actualitzar nous coneixements que aporten una vida plenament activa i gens ociosa.
– Contrastar opinions, vivències i noves experiències.
– Espai on trobar-se amb persones inquietes per la cultura i una bona convivència.
– Possibilitat d’optar a noves responsabilitats dins o fora de l’entitat.

Associats: fins avui mantenim una mitjana de prop 450 socis. Estem faltats d’una sala alternativa de més cabuda a Sant Cugat a fí de millorar la nostra expansió.