Project Description

ACTIVITATS PREVISTES PEL CURS 2022-23

Totes les activitats estan orientades a una formació permanent per assolir una millora de qualitat de vida i per un desenvolupament personal, cultural i social oferint divulgació basada en: diversitat, qualitat, innovació, participació i amistat.
Cinc eixos conformen les nostres activitats: Conferències, Taules rodones, Seminaris, Tertúlies, Noves Tecnologies i visites d’extensió cultural dins el període d’octubre a juny i oberts a qualsevol oportunitat que es presenti per incorporar alguna activitat fora de programa. Activitats programades molt variades.

Les matèries giren entorn de temes d’humanitats (Història, Música, Art, Cinema, Literatura, Dret) i Ciències aplicades (Economia, Empresa, Geologia, Medicina, Astronomia…). Les visites culturals es procura tinguin alguna relació amb alguna de les conferències presentades durant el curs.

Cada trimestre de curs, els associats reben la programació corresponent de cada un.

Les diferents activitats es realitzen al Trade Center, Fundació Cabanas, Casa Aymat, Casal de Torreblanca, CPA (Centre Popular Andalús) i el Teatre Auditori en determinats actes com la cloenda de fi de curs o oportunitats molt concretes que generalment són actes oberts a la ciutat.