Project Description

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, es va crear el Juliol de 2001 i impartí la primera conferència el 4 d’octubre dins el curs 2001/02.

Es una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per actuar i disposar dels seus bens cabals i dels fins que es proposa. L’Associació, per la seva condició d’ «universitària», està obviament oberta a escoltar i conèixer qualsevol tipus de pensament, filosofía, enfocament religiós, social, econòmic o politic, cultura, ciència pura o aplicada, tecnologia, ecta. que ajudin a enriquir intel.lectualment les persones de més de 55 anys interessades en la cultura i la comunicació social i oberta a tots els nivells socials per construir un futur optimista dins un ambient agradable.