Project Description

  • TRANSPARÈNCIA

    En la mesura en què demanem ajuda als nostres socis per poder seguir avançant en la nostra tasca, el nostre deure és donar una resposta clara, detallada i transparent del destí de la solidaritat que se’ns confia, treballant en tot moment amb professionalitat, rigor i coherència.

    És per això que seguim una sèrie de lleis, controls i indicadors que asseguren aquest compromís.
    Estem subjectes a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a l’informació pùblica i bon govern.